Menü Bezárás

Miért a Szent László?

Kedves Szülők!

Gyermekük hamarosan iskolás lesz. Nagy felelősséggel járó döntés előtt állnak, ezért szeretnénk felhívni figyelmüket arra a lehetőségre, amelyet az 1996-ban újjáalapított Szent László Általános Iskola nyújt az itt tanuló diákok számára.


Intézményünk az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül, diákjaink létszáma folyamatosan növekszik, új infrastrukturális fenntartói és pályázati beruházások nyomán az oktatás modern lehetőségei, eszközei segítik a gyermekek ideális fejlődését.
Mindennek szellemi hátterét az egyházi oktatás hagyományos erényei, valamint a tehetséggondozás, a felzárkóztatás és a lelki – hitbéli értékek továbbadása jelenti.
Általános iskolánkban jól képzett, gyermekszerető, lelkes tanító nénik várják a leendő első osztályosokat, akik mindent megtesznek azért, hogy az óvodából az iskolába való átmenet zökkenőmentes legyen.

Pedagógiai munkánk során nagy hangsúlyt helyezünk az idegen nyelv (angol vagy német) emelt óraszámban történő oktatására. A tanulók későbbi előmenetelét leginkább befolyásoló két legfontosabb tantárgy – a matematika, ill. a magyar nyelv és irodalom – tanítását a felső tagozaton csoportbontásban végezzük. Emellett különös gondot fordítunk a művészeti nevelésre, néprajzi ismeretek átadására, népi kézműves tevékenységek elsajátítására, a néptánccal való ismerkedésre, néptánc tanításra. Az alsó tagozatosok iskolaotthonos szervezeti formában történő oktatása-nevelése is eredményesen segíti a gyermekek optimálisabb mentális- és személyiségfejlődését. Igyekszünk iskolánkban olyan légkört teremteni, amelyben tanulóink otthon érzik magukat, és ebben a családias, nyitott, őszinte légkörben könnyebben teljesíthetik a szülők, a pedagógusok által megfogalmazott elvárásokat, és ahol a gyermekek testileg, lelkileg, szellemileg egészségesen fejlődnek.

Engedjék meg, hogy Böjte Csaba atya gondolataival meghívjuk családjukat, hogy gyermekük nevelésének-növelésének közös ügyét együtt szolgálhassuk: „Hiszem, hogy Isten jó anyagból teremtette az embert, az ember nevelhető, és hiszem azt, hogy a gyerekek, fiatalok vágynak arra, hogy kibontakozzanak, a bennük lévő értékek felszínre jöjjenek. Ha én erre lehetőséget teremtek, a gyermek ezzel élni fog.”

Szeretettel várjuk a leendő iskolásokat és szüleiket az érdekes, tartalmas

Szent László – HÍVOGATÓ foglalkozásokra, nyílt órákra! Iskolaválasztási döntésüket is segíti, ha rész vesznek programjainkon.

Munkatársaim nevében, üdvözlettel:
Hetényi Anikó, igazgató