Menü Bezárás

Jeles napok – Ars Sacra

Iskolánk, a Szent László Általános iskola, 25. évébe lépett. A tanulmányi versenyeken, országos méréseken folyamatosan elért kiváló eredmények, az intézményünkben folytatott magas szintű nevelési-oktatási munkát igazolják vissza. „Teljes embert nevelünk”, ezt a nagyon fontos gondolatot fogalmaztuk meg pedagógiai programunkban, ezért kiemelt része iskolánk mindennapjainak a művészeti nevelés is. A bicskei vasúti átjáró kifestésétől az órarendi és délutáni foglalkozások keretében folyó vizuális kultúra és kézműves órákig. Egyházi és világi ünnepeink megélésének élményét is sokféle kézműves tevékenységgel segítjük. Az alkotó munka, az adott témában való elmélyülést, átélést, megélést segíti.

A szó elszáll, egy kiállítás képei, szobrai megmaradnak, ezért a jeles, 25. tanévet, diákjaink alkotásait szépművészeti kiállítássá szervezésével pecsételtük meg. „Ott van mindenhol, ott van mindenben”, ezt a címet adtuk ünnepi tanévünk kiemelt rendezvényének. A téma az „utcán hevert”, Szent László királyunk legendái a szakralitást, a hit megélésének teljességét jelenítik meg. Egyházi iskola lévén elsődleges szempont számunkra a hitnek, ennek a megtartó erőnek, a megjelenítése, kifejezése. Hiszen ez az egyetlen erő, amely kiállta az emberiség kétezer évének próbáját, minden időben, minden élethelyzetben. Az alkotások az alkotók világát tükrözik mindenkor. Olyan szép gondolatok, érzések fogalmazódtak meg, és váltak látvánnyá, kiváló, rendkívül változatos technikákkal, magas szinten, igényesen elkészítve, hogy meghívást kapott a kiállítás anyaga a Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ars Sacra fesztivál keretében megrendezett, nagyívű kiállítására is.

 Pasztellrajzok, kollázsok, kisplasztikák, grafikák, tussal készült rajzok, festmények, ytong szobrászat, drótfigurák, nemezelés, makettkészítés (templommakett), fémdombormű, a székelyderzsi Szent László falikép újraértelmezett megjelenítése diákjaink alkotómunkáját, a művészeti tantárgyakat tanítókat, és az intézményesített hitoktatás keretében a hittant, valamint a vizuális kultúrát tanító pedagógusunkat, Magyar Eleonórát dicséri.  Személyesen megélt szakrális élményt, a hit megélésének örömét adják át a kiállított alkotások.

(szerző: Szoták Ildikó)