Menü Bezárás

Események

Veni Sancte

Bátran és bizakodva birkózzatok meg a nehézségekkel! – Egyházmegyei katolikus iskolák közös évnyitóján vett részt iskolánk Székesfehérváron.  Több mint 6 ezer gyermek és 500 pedagógus képviselői érkeztek az egyházmegye oktatási intézményeiből Székesfehérvárra, a Prohászka-templomba, hogy együtt ünnepeljék a tanév kezdetét Spányi Antal megyés püspökkel.

Spányi Antal püspök arra biztatta a diákokat, imádkozzanak Istenhez mindennap erőért, és kérjék a Szentlélek ajándékát, hogy ne teherként éljék meg az iskolai évvel járó kötelességeiket, hanem jó élményként, örömtelien járják végig a tanévet. A megyés püspök a tanulók példaképének nevezte a szent életű kispapot, Kaszap Istvánt, akinek sírját a Prohászka-templom falánál állították fel.  Forduljatok hozzá kéréseitekkel, és gondoljatok arra, ha Neki sikerült, nektek is sikerülni fog. Istenre figyelve járjátok végig az esztendőt, és segítsétek egymást, ha a másiknak gondja van!” – hangzott el a főpásztor beszédében.

Teremtésvédelmi nap

A teremtésvédelemre fordítottuk figyelmünket. Miért kell védeni környezetünket? Ahogyan János evangéliuma mondja, „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte…”, a világban, Isten szeretete tükröződik. Isten rábízta az emberre a Földet, sőt a Teremtés könyve szerint feladatul adta, hogy művelje és őrizze. Bölcsen, szeretettel. Az élő bolygón, minden teremtett lény önmagában értékes, hiszen Isten teremtésének eredménye. Ezt a komoly témát jártuk körbe, mélyítettük el magunkban rajzzal, érdekes, játékos feladatlapok megoldásával, a témához készített szemléletes diavetítéssel. Köszönjük az értékes gondolatokat, feladatokat Magyar Eleonórának, iskolánk hitoktatójának, rajz tanárának, valamint Máténé Schöninger Bernadett tanítónőnek.

 NEK-tek program

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rendezvénye Budapesten, kiemelkedő eseménye volt a keresztény világ közösségének. Túl azon, hogy iskolánk diákjai, a szülők közössége, a bicskei gyülekezet Gergely atya vezetésével, aktív résztvevője volt a világméretű esemény programjainak, iskolai szinten fontosnak tartottuk a kisdiákokhoz is lelkileg, szellemileg közel vinni ezt a nagy horderejű eseményt. Alsó és felső tagozat NEK-tek címmel projektnapot tartott. Szentségimádással, változatos, játékos tevékenységformákkal, az oltári szentség fontos szerepének megismerésével, az életünkben játszott lényeges rendeltetésének tudatosításával. Köszönjük Magyar Eleonóra tanárnőnek, Müllerné Szelman Borbálának és Barnaföldi Rebeka Sárának az előkészítő, koordináló feladatokat.

Két keréken Szent Lászlóval

Iskolánk 25 éves fennállásának alkalmából Jubileumi kerékpáros zarándoklatot szervezett Rimayné Lukácsi Beáta, és Müllerné Szelman Borbála, a vizitúrázó, kerékpározó, vándortáborozó, síelő, korcsolyázó Bakancsos klub két vezetője. Két napon át tekerték a pedált, falták a kilómétereket a Balaton körül a zarándokok, iskolavezetők, tanárok, diákok, szülők. A jó hangulatú, sportos, vidám csapat, Tihanyban vett részt a vasárnapi szent misén, az apátság templomában. Köszönjük az áldozatos szervezőmunkát, a kiváló lehetőséget, test és lélek megújítására.

Szent Mihály napi sokadalom Bicskén

E jeles nap, jeles eseményeket kíván. A bicskei ünnepi forgatagból nem hiányozhattak iskolánk néptáncosai. A hatodik osztályosok, néptáncoktatónk, Barnaföldi Rebeka vezetésével léptek fel ezen a fontos városi eseményen. Jó hangulatot teremtettek, méltón képviselték iskolánkat, adták át népi hagyományaink értékeit.

 

Szent Gellért napja

Ez a nap iskolánkban tanítás nélküli munkanap.  Szent Gellért püspök, vértanú személyében a katolikus iskolák égi pártfogóját köszöntjük. A rendezvényen az egyházmegye nevelési-oktatási intézményéből érkeznek pedagógusok, püspöki biztos atyák, az egyházmegye iskoláinak nevelő testülete és az óvodák delegációi, hogy a vértanú püspökre emlékezzenek. A Püspöki szentmise, és Szalma István beszéde, rövid lényegre törő beszámolója után, a Szent Gellért kiváló pedagógus díj átadására került sor, melynek ezüst fokozatát, iskolánk pedagógusa, tanítója, Barnaföldi Rebeka kapta. A Szent Gellért-díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította, és a díj névadójához méltó, a keresztény nevelésben élenjáró pedagógusoknak adományozza évek óta. A Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal adományozta Szent Gellért – díjat, az egyházmegye területén nevelési-oktatási tevékenységet végző, példaadó, illetve szakterületükön kimagasló munkát végző pedagógusok kaphatják meg. Gratulálunk munkatársunknak, és egyben nagyon büszkék vagyunk rá.

A világmisszió országos ünnepe

Az Isteni Ige Társasága, vagyis a verbita rend és a Pápai Missziós Művek október 12-én, tizennyolcadik alkalommal rendezte meg a Világmisszió Országos Ünnepét. A programot a Názáret Missziósház, a verbiták budapesti rendháza udvarán tartották. A színvonalas programokkal teli rendezvényen fellépett iskolánk színjátszóköre és Kihári Zalán, nyolcadikos osztályos tanuló is. A színjátszókör magyar népmesét, A nyulacska harangocskája című láncmesét adta elő nagy kedvvel, szeretettel, vidámsággal. Kihári Zalán verset mondott, előadása, őszinte, mélyen megélt lelkülettel elmondott szavalata osztatlan sikert aratott. Bódás János, Lehetetlen című versét, Zalán előadásában, néma csöndben, megilletődve hallgatta mindenki. A püspöki mise, a kézműves foglalkozás, a szereplés, az igazi kulturális élvezetet nyújtó gyermekfellépők, a finom ebéd, a falakból is felénk áradó szeretet feledhetetlenné tették ezt a napot. Nagy köszönet illeti a színjátszókat a kis előadás iránti elkötelezettségért, Madarász Katalin tanárnőt a kiváló felkészítő munkáért.

A magyar népmese napja

2005 tavaszán, a Magyar Olvasástársaság felhívása szerint, szeptember 30-a, Benedek Elek születésnapja lett a népmese napja. Célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek még nagyobb figyelmet fordítsanak a népi eredetű mesékre, mondákra, legyen az magyar vagy külföldi népmese. Iskolánk is népmese lázban égett. A felső tagozatosok osztályról osztályra járva mondtak mesét a kisebbeknek, az alsó tagozatos kisdiákok pedig forgószínpad szerűen, programról programra járva ünnepeltek. Sütés, mesegyűjtés, dramatikus játék, mesehallgatás, kézműveskedés, forgolódott mindenki, akadt tennivaló bőven.  Nagy köszönet Madarász Katalin tanárnőnek a szebbnél szebb mesét átadó felsős mesemondókért, a felső tagozatos programok szervezéséért, Szelléné Udvari Kitti tanítónak és Szoták ildikó tanítónak az alsó tagozatos programok összefogásáért.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Az Aradon akkor élt szemtanúk elbeszélése alapján, már egy-két órával a szabadságharc hőseinek kivégzését követően, tömegekben zarándokoltak a kivégzés helyére a gyászolók. Mindenki sírt, imádkozott, és ezen az osztrák császárság számára szégyenletes napon, minden boltot, nyilvános helyiséget bezártak. A hatodik osztály, Hunyadi Ágnes osztályfőnök vezetésével, felkészítésével, igényes megemlékezéssel tisztelgett a honvédtábornokok hősiessége, bátorsága előtt. Köszönet illeti őket, hiteles előadásukért. A városi ünnepségen is ők képviselték iskolánkat nézőkként és koszorúzókként is. Hőseinket nem felejtjük.

Zarándoklat a 25 éves iskolai Jubileum jegyében

Méltó módon szerettünk volna iskolánk névadójáról, Szent László királyról és örökéről megemlékezni. Sokat tudunk már a nagy királyról, mondáit tetteit jól ismerjük. Hogy lelkünkbe, szívünkbe még inkább bezárjuk, emlékét, hagyatékát teljesebben lássuk, Somogyvárra zarándokolt iskolánk közössége. Velünk tartott Gergely atya, iskolánk püspöki biztosa is, aki misét celebrált a romjaiból is fenséget árasztó falak között.

 Szent László királyunk alapította hazánk egyik legtekintélyesebb monostorát Somogyváron. Az évszázadokon keresztül virágzó apátságra ma már csak a romterületen megmaradt falak emlékeztetnek. Mégis mindannyian, tanárok, diákok megéreztük, a falmaradványok között, a monostor udvarán, a szabad ég alatt megtartott mise életre szóló jelentőségét. A hely szent szellemét, az ősi romokból áradó, az egykor jelentős szerepet betöltő monostor falai között élő szerzetesek állhatatos hitét, Isten szeretetének ajánlott életük fontosságát, kiáradó szent lelkületét.

A modern látogatóközpont interaktív kiállításával élményszerűen mutatta be a monostor egykori, nemzetközi szintű jelentőségét és idézte meg a hajdani épület nagyívű pompáját. A látogatóközpont tárlatának megtekintése után az apátsági romterület egy lépcsős erdei sétaúton közelítettük meg, ahol a háromemeletes kilátóból nemcsak a monostor kirajzolódó teljes alaprajzát, de a lélegzetelállító panorámát is megcsodáltuk. A középkori Magyarország egyik jelentős vallási helyszínét és a monostort alapító Szent László király legendáját a Balaton közelében. Az utazás és az ott töltött idő tartalmas, megszervezését, a jubileumi évhez méltó zarándoklatot, Hetényi Tamás igazgatóhelyettesnek és Szelléné Udvari Kitti tanítónak köszönjük. A szent lélek áthatotta misét Gergely atyának.

Jubileumi éjszakai olvasókuckó a kápolnásnyéki Vörösmarty-házban

Útra keltek a szenvedélyes olvasók, és éjszakai olvasókuckós programon vettek részt a magyar irodalom, a magyar költészet egyik legjelentősebb alakjának szellemi hagyatékát gondozó emlékházban. A magyar irodalom számára kiemelt fontosságú emlékhelyen Vörösmarty Mihály a gyermekkorát töltötte. Megilletődötten, jó hangulatban, elemlámpák fényében élvezték az estét az olvasás szerelmesei. Az olvasókuckót évekkel ezelőtt Barnaföldi Rebeka tanító hívta életre, ahogy a kiváló programot is ő szervezte, Madarász Katalin tanárnő segítségével. Remek ötlet, izgalmas, tartalmas éjszaka.

Az idei évben az országos Bolyai matematikai versenyen kiváló eredmények születtek. A felső tagozatosok szellemi vetélkedésében, a megyei versenyt, a hetedikes tanulók alkotta csapat is és a nyolcadikos tanulók alkotta csapat is megnyerte, így ők továbbjutottak az országos döntőbe. A negyedikes kisdiákok csapata a kiváló hatodik helyezést érte el. A nagyon sikeres szerepléshez a kicsiknek gratulálunk, a felső tagozatosoknak a további jószereplésért szurkolunk. Köszönet és méltatás illeti, a nagyon sikeresen versenyző tanulók felkészítő tanárait, áldozatos munkájukért, Dr. Lovasné Báder Katalin matematika tanárnőt és Hodozsó Edit tanítót.

Emlékműsor az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére

1956 hősei előtt tisztelegtünk. A nyolcadik osztályosok igényes, színvonalas, forradalmi lelkülettel átitatott műsora, az akkori időkben szinte gyermekkorban leledző szabadságharcosokat állította az előadás középpontjába. A városi ünnepségen is, kiválóan, a hősök emlékéhez méltóan képviselték iskolánkat, adták elő műsorukat. Felkészítő tanáraik Hetényi Tamás igazgatóhelyettes, Dr. Lovasné Báder Katalin osztályfőnök, és Madarász Katalin irodalomtanár voltak.

Kis tudósok napja

Jubileumi évünk fontos rendezvénye volt a „Kis tudósok napja”, Kísérletező, játékos, kíváncsi, felfedezői énjével, izgalommal készült mindenki erre a napra. A kiváló, változatos felső tagozatos programot, Ladányiné Báder Ildikó tanárnő szervezte. Assisi Ferenc Naphimnusza volt a nap mottója, mely a négy őselemet dicsőíti. Azután ezekkel az őselemekkel végzett rendkívül egyszerű eszközöket igénylő, és mégis érdekfeszítő kísérletek sora következett. Tölcsér, szívószál, szalvéta, mágnes, gémkapocs, gyertya, és a mindezek segítségével, hétköznapi, egyszerűen megfigyelhető jelenségeket bemutató kísérletek láncolata ejtette rabul a gyermekek figyelmét, mozgatta meg fantáziáját, és vetett fel bennük számtalan kérdést a fizika tudományával kapcsolatban.

Az alsó tagozatosok is számtalan kísérletet láthattak, szappannal, citrommal, mosószerrel, jéggel, főtt tojással, lufival. Bár Edit néni, Betti néni „csodái”, lenyűgöző varázslatokat jelentettek a kicsik számára, nem tudományos fizikai, kémiai jelenségeket, reméljük lesz aki nagy tudóssá válik majd.

A nagyobbak a nap folyamán, Szűcs Mátyás csillagász előadásával, valamint Tóth Pál tanár úr látványos fizikai bemutatójával is gazdagodtak. A kisebbek egy rövidfilmet néztek meg, amely időutazásra vitte őket a tudomány hőskorába, a kezdetekhez, buzdítva őket arra, hogy legyenek bátrak, leleményesek, kíváncsiak.

Köszönjük a nagyon különleges napot, Ladányiné Báder Ildikó tanárnő és Hodozsó Edit tanítónő kiváló tervező, szervező, lebonyolító munkáját.

Örökség örökre

Szent Márton legendája, igazsága örök érvényű. Nem koptatta meg évszázadok hosszú sora. Tette önmagában véve mai szemmel nézve nem nagy dolog, azonban ha visszahelyezzük őt abba a történelmi korba, melyben ezt véghez vitte, azonnal megértjük, miért tartotta meg őt jóemlékezetében a világ. Az időutazásban nagy segítségünkre volt, és képzelőerőnket kiválóan megmozgatta, az ötödik osztályosok kiváló, látványos, élvezetes, gyönyörű énekléssel fűszerezett előadása, amelyet Kis Katalinnak, osztályfőnöküknek is nagyon köszönünk.

Az ötödik osztály nemcsak a Szent Mártonról bemutatott előadásból vizsgázott jelesre, hanem vendéglátásból is. A lámpás felvonulásból visszatérő éhes menetet nagyon finom zsíros kenyér, káposzta, meleg tea, forralt bor várta. No ez utóbbit természetesen csak a felnőttek kortyolgathatták élvezettel. Nagy köszönet és hála a szeretetteljes vendéglátásért az ötödik osztályos szülők közösségének, és nagy köszönet illeti Timi nénit, Erzsi nénit, Alexandra nénit, új iskolatitkárunkat Erzsike nénit és Géza bácsit a hangulatosan berendezett udvarért, fényekért, gyertyákért, fáklyákért. Gyönyörű, hangulatos este volt.

Luca, Luca kitty-kotty

A színjátszókör, a „Lucázás” népszokását megidézve osztályról osztályra járva kotyoltak. lA lucázás vagy kotyolás, a fiúgyermekek házról házra járó, termékenységvarázsló szokása. Többnyire hajnalban, kisebb csoportokban mentek házról házra. Ha betérhettek, akkor termékenységvarázsló és jókívánságmondó szövegekkel örvendeztették meg a házigazda családját. Az ének és mondóka után várták, hogy a gazdasszony valami ajándékot (aszalt gyümölcsöt, almát, diót stb.) adjon nekik. Ha nem kaptak adományt, fenyegetőztek: Egy csibéjük legyen, az is vak legyen! Fenyegetőzésre azonban nem volt szükség egyik osztályban sem, mert mindenhol finom falatokkal várták a színjátszókat, akik aztán az összekotyolt szalonnából, kolbászból, mogyoróból, csokoládéból, nagy lakomát csaptak. Köszönjük a vidám pillanatokat és a jókívánságokat Madarász Kata néninek és a színjátszóknak.

 

Bálint nap

Hetek óta készültünk erre a napra. Balassi Bálint megzenésített versét énekeltük énekórákon, reggeli imákon, udvaron, folyosón, tantermek csendjében. Nagy nemzeti költőnkre, a magyar szerelmes líra megteremtőjére emlékeztünk. A reggeli imán a korhű ruhába öltözött szablyás vitézek éppúgy felsorakoztak, mint a versmondók. Istenhit, hazaszeretet, szerelem olyan tulajdonságok, olyan felfokozott lelkiállapotok, melyek végletesen jellemezték a kiváló költőt. Tapinthatóan áradnak ezek az érzelmek, régies nyelvezetű költeményeinek minden sorából. A reggeli megemlékezés után rendhagyó történelemóra várta a diákságot, a Vértes Egyesület előadását élvezhettük. A délelőtt harci bemutatóval zárult, lovakkal, fegyverekkel, csatajelenetekkel. Látvány, hazaszeretet, érték, szenvedély, szerelem, mi így ünnepeltünk egy példaképnek is kiváló Bálintot. Balassi Bálintot

MOZAIK nap – Napi kultúra

A magyar kultúra napja, január 22-e, amikor is Kölcsey Ferenc tintája megszáradt a magyar himnusszá lett költeményén. Ezen a napon számba vesszük, mit alkottak jeles magyarjaink, elődeink. Iskolánkban az elődökhöz méltó volt a számvetés. Nyitánya a napnak, a 4. osztályosok, Szent Margit életéről szóló műsora volt. Belevarázsoltak mindannyiunkat a szent életébe, a kolostorba, a történelmi korba. A kiváló műsor után az alsó tagozatosok forgószínpadrendszerben, játékosan összeállították a Himnuszt, népi játékokat játszottak, nemezeltek, megismerkedtek közelebbről egy igazi hungarikummal, a Túró Rudival. A felső tagozatosoknak szabadulniuk kellett a szobákból, tantermekből. Hungarikumokkal, világraszóló magyarokkal kapcsolatos izgalmas, változatos, gondolkodtató, alkotó munkát, teremtő gondolatot igénylő feladatok sikeres megoldása volt a kulcs a zárban. Márai Sándor szerint magyarnak lenni nem állapot, magyarnak lenni magatartás. Mindenki ízlelgesse kedvére ezeket az örök érvényű szavakat!