Szülői levél

Hírek, események

image

Iskolánk eseményeit tartalmazó aktuális szülői levél itt olvasható.

Alapítvány

A Bicskei Szent László Általános Iskoláért és Nebulóiért Alapítvány

 Amennyiben anyagi lehetőségeik engedik, és azonosulni tudnak az Alapítvány céljaival, a továbbiakban is örömmel fogadjuk adományaikat, 1 %-os felajánlásaikat. Köszönjük!

E-napló

Digitális osztálynapló 

Gyors, naprakész információk az iskolai munkáról a szülőknek és diákoknak egyaránt.

25
márc. 15
v>
Hiszen pont attól nem válik idegenné, hogy megismerem. A nyelvet, a nyelven keresztül a kultúrát, a szokásokat, a hagyományokat, a földrajzi környezetet, képzőművészetet, irodalmat, építőművészetet. Ezt a teljességet tűzi ki mindig célul az iskolánk által mindig nagy sikerrel megrendezett Egyházmegyei Idegen nyelvi Vetélkedő. Az egész napos rendezvény közszeretetnek örvend az egyházmegye iskoláinak körében. Ebben az évben is sokszínű, változatos, motiváló feladatok sokaságával készültünk. No és ételben, italban sem szenvedett senki hiányt. Az a legédesebb kalács, amit a maga kezével szerez az ember, tartja a mondás. Amely csapat ebben a nemes versengésben győzött, megdolgozott a kalácsáért. Nagy köszönet illeti az iskola minden diákját, tanárát, és minden munkatársát a rendezvény igényes megszervezéséért és lebonyolításáért.
25
márc. 15
>
Emlékévet hirdettek Kaszap István születésének 100. évfordulójára készülve és halálának 80. évfordulóján. A jubileumi programsorozatot a Székesfehérvári Egyházmegye, a magyarországi jezsuita rend, a Magyar Cserkészszövetség és a ciszterci szerzetesrend szervezi. Kaszap István boldoggá avatási eljárását a Székesfehérvári Egyházmegye kezdeményezte, az eljárás posztulátora P. Paolo Molinari jezsuita atya, aki 1994 óta foglalkozik az üggyel. Az emlékév ünnepi megnyitóján vettek részt tanáraink és azon diákjaink, akik első helyezést értek el az egyházmegyei iskolák hittan versenyén. Kaszap Istvánt, mikor beíratták az elemis iskola első osztályába, saját bevallása szerint, az iskolába járásra csak csendőrijesztgetéssel tudták kényszeríteni. Az elemiben jeles tanuló volt. A középiskolai éveket a fény és árnyék játéka jellemezték, ingatagság képét nyerjük e bizonyítványokból. Rengeteget olvasott, ahelyett hogy az iskolai tantárgyakkal foglalkozott volna kellő mértékben. Így aztán mélypontra jutottak iskolai tanulmányai. Érezte, ha össze nem szedi magát, rendes tudás nélkül, nem tudja teljesíteni az érettségit, csak kegyelemből, talán valahogy. De mi lesz akkor a terveivel? Elég korán felmerült ugyanis szívében, Isten hívásának, a papi szolgálatra hivatásnak gondolata. Felismerte, gyermekkora szép vágyai így válhatnak semmivé. Ez a gondolat, mint valami éles vágás hasított a lelkébe úgy, hogy szinte beleremegett. Ezerszer nem! Felvette a harcot, összeszedte minden erejét, beosztást készített, tanult, kitartó lett, haladt előre, hogy megmentse élete célját. Megtanulni a leckéket napról-napra, pótolni a régi elmulasztott anyagot - ez nem volt kis feladat. Óriási akarattal és kitartással dolgozott, írta édesanyja. Szűz Anyához és Jézushoz imádkozott, hogy küzdelmeimnek meglegyen a méltó jutalma. Imádkozott, s csakugyan szépen haladt. Tanárai csodálkoztak, a nemrég még közepes Kaszap István a jeles rendűek közé emelkedett. Törhetetlenül dolgozott, és nem kereste a görbe utak könnyebb megoldását. A gimnáziumot színjeles érettségivel zárta. Elsősorban papi hivatását akarta megmenteni. A munka igazi szerepe az ember életében, hogy fölfogása még tisztultabb legyen, vallotta. Az én tanulásomat az Isten szava irányítja, kötelesség hű teljesítése, írta naplójában. Vallásossága nem volt hivalkodó. Szeretett ministrálni. Cserkésztáborokban félórával korábban kelt, kiment az erdő szélére és ott leülve imádkozott. Nagyon szerette a természetet. Fájt neki az, amit kissé nyíltabb szemmel látnia kellett, bűnt, szennyet a világban. Az éles fájdalmat nagy szeretet követte lelkében, mellyel a szerzetesi életet ölelte magához. Gyermekkora szép álmait valóra válthatja a krisztusi tiszta élet, a szentségre törekvés, az önzetlen istenszeretet légkörében. A kereszt árnyékában sok fájdalommal járó, rejtelmes betegség tört ki rajta, amellyel szemben az orvostudomány tehetetlennek bizonyult. A nehéz operációk, a fájó kezelések szenvedéseit hősies, Isten szeretetében izzó lélekkel viselte. A testi fájdalom mellett súlyos lelki megpróbáltatásokban is része volt. Nagyon fájt neki, hogy oly kevés az Istennek ártatlan gyermeke és nagyon sok a bűnös. Lelki végrendeletében mindenről lemondott a bűnösökért. A legsúlyosabb fájdalmak közt is naponta Te Deumot mondott. Halálos ágyán legvigasztalóbb igazságról tett vallomást, hálát adott a Teremtőnek, hogy a sok-sok tékozló fiú közt, Isten egészen ártatlannak őrizte meg őt. Gyötrelmes szenvedéseit hősies halállal koronázta 1935. december 17-én. Halálos ágyán, felmetszett gégével szólni sem tudott, de élete utolsó perceiben felírta búcsúszavát, „Ne sírjatok, mennyei születésnap ez”. Azóta is mind többen kérik bizalommal égi pártfogását és feltűnően sok imameghallgatást jelentettek közbenjárására. Hát, így is lehet! Adja Isten, hogy Kaszap Pista példája és közbenjárása, segítsen bennünket az élet küzdelmeiben.
20
márc. 15
A húsvét a kereszténység, a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe. Jézus, kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. Számos jeles napot foglal magába ez az ünnepkör Virágvasárnaptól a feltámadás vasárnapjáig. Mi is számos értékes rendezvénnyel készítettük szívünket, lelkünket. A Szent Mise után, az osztályok a lelki vezetőjükkel folytatták a napot. A templom szeretete, Isten házának hívogatása, a Szent Mise, témaköröket járták körül foglalkozásaikon a felső tagozatosok. A nagy hét eseményeiben, életünkben való szerepében, a nagyhét történéseinek jelentőségében való eligazodást segítették a lelki vezetők az alsó tagozaton. A délután, még változatosabb programokkal folytatódott. Filmvetítés, csillagászati előadás, kirándulás várta a kisdiákokat. Köszönjük a szervezést, Varga Imre atyának, Rebeka néninek, és az iskola tanári karának. A szeretetet és az odaadó munkát minden lelki vezetőnek.utazást.

1. oldal / 14

Nebuló-figyelő Akikre büszkék vagyunk

A Nebuló-figyelő nyomon követi és példaként állítja az iskola többi diákja elé, a kiemelkedő munkát végző tanulókat.

Szülői levél Hírek, eseményekIskolánk eseményeit tartalmazó aktuális szülői levél itt olvasható.

Alapítvány A Bicskei Szent László Általános Iskoláért és Nebulóiért AlapítványAz alapítvány
adószáma: 18494486-1-07,
számlaszáma: 11736020-20016698

E-napló Digitális osztálynapló Naprakész információk az e-naplóba lépéssel.