Szülői levél

Hírek, események

image

Iskolánk eseményeit tartalmazó aktuális szülői levél itt olvasható.

Beiskolázás

Hívogató image

Iskolaválasztási döntésüket segítheti,
ha részt vesznek a
Szent László Általános Iskola
programjain.

Alapítvány

A Bicskei Szent László Általános Iskoláért és Nebulóiért Alapítvány

 Amennyiben anyagi lehetőségeik engedik, és azonosulni tudnak az Alapítvány céljaival, a továbbiakban is örömmel fogadjuk adományaikat, 1 %-os felajánlásaikat. Köszönjük!

E-napló

Digitális osztálynapló

Gyors, naprakész információk az iskolai munkáról a szülőknek és diákoknak egyaránt.

20
dec. 16
Árpád-házi szent kiráynénk személye mindenki számára a jóságot, az igaz önfeláldozó szeretetet, a könyörületességet jeleníti meg. A csodákat magában hordozta, áldozatos életéről a harmadik osztályosok kiváló műsorral, dramatikus játékkal emlékeztek meg. Minden kisgyermek átérezte az ünnep méltóságát, jelentőségét, tartalmát. Változatos technikai megoldások is jellemezték a játékukat, a szép tiszta beszéd, éneklés, hangszeres zene, összehangolt mozgások, igényes jelmezek mellett. Köszönetnyilvánításban, tapsban nem volt hiány. Rebeka néninek, mint rendezőnek és nagyon kreatív tanító néninek, köszönjük az élvezetes kis műsort, a gyermekeknek az aktív részvételt, a szép előadást.
16
dec. 16
Ha együtt vagyunk, melegséggel a szívünkben. Sokan, mint a 2016. év iskolai karácsonyi délutánján. Karácsonyköszöntő ünnepünk tapinthatóan bensőséges, és szeretetteljes volt. A délutánt a nyolcadik osztályosok fülbemászó dallamokkal, hangszeres zenével vezették fel. Kicsi elsőseink lámpásokkal és csengő hangú énekszóval töltötték meg a tornatermet. A harmadik osztály Bölcsőcske címet adott műsorának. A kiválóan felépített, tisztán énekelt, átéléssel előadott ringatódalok, rövid jelenetek, a szent éj betlehemi jászlához terelgettek mindenkit. A második osztály kiválóan előadott betlehemessel készült, a negyedik osztály megörvendeztetett minket Csalók Péter meséjével. A hatodik osztály a szeretet himnuszát idézte meg. Pál apostol levélben kifejtett gondolataihoz, kiváló, újszerű előadásmódot választottak, mely nagy hatást gyakorolt a hallgatóságra. Az ötödik osztály Lázár Ervin meséjének előadásával járult hozzá az ünnepélyes pillanatok gyarapításához. A hetedik osztályosok gyönyörű harangjátékkal loptak melegséget a szívekbe. A műsorfolyamot a színjátszó kör Panov apó című kis előadása zárta, magas színvonalon, szívet melengető szeretettel, iskolánk közösségének ünnepét méltó módon lezáró teljességgel. Áldott ünnepet mindenkinek!
18
nov. 16
A nagykorúvá nyilvánítás időpontján is átlépve 20 éves lett iskolánk. Megérett az idő a kerek évforduló ünneplésére. Az ünnepi év műsorainak első állomása egy kiváló kiállítás, az iskolánkban hosszú évek óta, magas színvonalon történő, vizuális művészeti nevelésről, képekkel, szobrokkal, kollázsokkal, domborművekkel. A magas szintű vizuális kultúrára nevelést, az elvégzett kiváló pedagógiai munkát, díjak hosszú sora igazolta és igazolja vissza, melyeket diákjaink nyertek, és nyernek versenyeken, rajzpályázatokon. Ezekből a győztes pályaművekből, és az évek során begyűjtött gyermekmunkákból válogatva adtunk ízelítőt, a tantárgy tanítása során alkalmazott sokféle technikáról, témáról, diákjaink alkotói fantáziájának fejlesztéséről, fejlődéséről. A kiállításnak a szépen felújított bicskei ifjúság háza adott otthont. Az adventi készülődés szellemében a termet, a kapubejárót, fényekkel, fenyőágakkal tettük meghitté, otthonossá. Az ünnepélyes kiállításmegnyitó műsora az énekkar szereplésével kezdődött, majd Szabó Luca zongorajátékában gyönyörködhettünk, Halász Panna mondta el Sz.Pál Kutas Orsolya, „Megnyitóra” című versét, végül Bicske város alpolgármesterének üdvözlő szavai után Anikó néni beszéde következett, majd forró tea, sütemény várta felnőtt és gyermek vendégeinket. Köszönet a színvonalas kiállítás megálmodóinak, kivitelezőinek, Magyar Eleonórának, és Báder Kati néninek, minden megvalósításban segédkező diáknak, és Kis Géza bácsinak, valamint és nem utolsósorban a kiállított műveket alkotó nebulóknak.

1. oldal / 40

Szülői levél Hírek, eseményekIskolánk eseményeit tartalmazó aktuális szülői levél itt olvasható.
Nebuló-figyelő Akikre büszkék vagyunk

A Nebuló-figyelő nyomon követi és példaként állítja az iskola többi diákja elé, a kiemelkedő munkát végző tanulókat.

Alapítvány A Bicskei Szent László Általános Iskoláért és Nebulóiért AlapítványAz alapítvány
adószáma: 18494486-1-07,
számlaszáma: 11736020-20016698

E-napló Digitális osztálynapló Naprakész információk az e-naplóba lépéssel.